zlobek004W ramach stałej miesięcznej opłaty czesnego zapewniamy dzieciom:

  • troskliwa opiekę w małej grupie
  • edukację dostosowana do możliwości i potrzeb wiekowych dzieci
  • realizacje programu: Dwujęzyczne Dzieci
  • codzienne zajęcia  z j. angielskim
  • zajęcia wspierające samodzielność dziecka zgodne z pedagogiką Marii Montessori
  • zajęcia relaksacyjne, zajęcia wyciszające, leżakowanie
  • werandowanie / spacery
  • zabiegi higieniczne, zabiegi pielęgnacyjne
  • obserwacja prawidłowego rozwoju dziecka
  • korzystanie z wszystkich zajęć dodatkowych ( zajęcia artystyczne, muzyczne, ruchowe, taneczne,)

 

Czesne

CZESNE W PRZEDSZKOLU to 550 zł/miesiąc
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – czesne 275 zł
CZESNE W ŻŁOBKU to 1 350 zł/miesiąc
WPISOWE – opłata jednorazowa wynosi 300 zł, 
WYŻYWIENIE 14 zł /dzień

UWAGA ! Możliwe zniżki

Zlobek posiada 11 miejsc projektowych dofinansowanych z Programu Maluch + 2022-2029;

*Dofinansowanie w wysokości 836 zł.

*Rodzice dzieci do 3 lat mogą korzystać również dofinansowania z ZUS - 400 zł 

Przykład
1350 zł ( czesne 10-godz.) - 836 zł ( dofinansowanie z Programu Maluch +) = 514 zł - 400 zł ( dofinansowanie z ZUS)

Do zapłaty pozostaje: 114 zł