Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN.


Realizujemy rozszerzony program nauczania z  codziennym blokiem językowym

W naszej pracy korzystamy również z osiągnięć pedagogiki Montessori, której celem jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

Główne działy edukacji Montessori:

  • życie praktyczne – przygotowanie dziecka do życia,  praca nad samodzielnością, samoobsługa – jedzenie, ubieranie się,  koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.
  • sensoryka – doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku,  przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury
  • edukacja matematyczna -  doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”,  poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych
  • edukacja językowa – wzbogacanie słownictwa,  przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem
  • edukacja kulturowa – geografia fizyczna,  botanika,  zoologia,  historia,  astronomia, ekologia, wielokulturowość

Zarówno w pedagogice Montessori jak i w celach naszego przedszkola ważnym elementem jest nauka języka obcego i wielokulturowość, założenia te realizujemy w codziennym bloku językowym. W naszym autorskim programie każdy miesiąc w roku poświęcony jest innemu krajowi, np miesiąc angielski, hiszpański, w trakcie którego poznajemy symbole tych krajów, ciekawe miejsca, ludzi, zabytki, tradycje  np: pieczemy włoską pizzę, zapraszamy ciekawych gości,

Poza tym wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne m.in:

  • symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania (wczesna nauka czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej)
  • zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia
  • metoda samodzielnych doświadczeń
  • pedagogika zabawy – Klanza