W naszym przedszkolu zapewniamy:

  • troskliwą opiekę w godz: od 7.00 – 17.00
  • codzienny blok językowy
  • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN oraz rozszerzonego autorskiego programu
  • korzystanie z wszystkich zajęć dodatkowych ( zajęcia artystyczne, językowe, matematyczne,klub konstruktora, ruchowe, taneczne, kuchcikowo)
  • nowe, przestronne, nowocześnie wyposażone sale
  • salę do integracji sensorycznej i zajęć ruchowych
  • możliwość opieki logopedy, psychologa, oligofrenopedagoga
  • udział w wydarzeniach  odbywających sie na terenie przedszkola oraz wycieczek poza jego terenem

Czesne to 500 zł 

dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: 250 zł

Wyżywienie całodzienne  – 12,50 zł  (odliczamy nieobecności)

 

Czesne za przedszkole oraz opłatę za wyżywienie należy wpłacać na nowe konto bankowe

06 8137 0009 00336170 2000 0030

ponadto prosimy każdorazowo podawać w tytule przelewu

imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnoszą Państwo opłatę.